Missie/Visie/Uitgangspunten RDE

De 5 P’s

Visie
Het wielrennen voor junioren- en nieuwelingen dames zit landelijk duidelijk in de lift. Meer en meer is dameswielrennen zich in de breedte aan het ontwikkelen. Kijk naar de resultaten tijdens de laatste Olympische spelen op weg en baan, maar ook naar de prestaties in het veld en op de ATB. Tegelijkertijd zien we dat bij veel wielerverenigingen nog altijd veel meiden afhaken. Vaak zijn er te weinig meiden lid van een verenging of zijn de niveauverschillen te groot waardoor de “lol” er vanaf gaat. Het niveau en de omvang van het dameswielrennen in Oost Nederland kan omhoog als er meer samen wordt getraind en er meer wedstrijden worden gereden.

Missie

Onze missie is: het meisjes- en dames wedstrijdwielrennen in regio Oost zich zo laten ontwikkelen dat het qua opleiding een voorbeeld wordt voor het landelijke dameswielrennen. De Regazza Dell”est ziet het -als opleidingsteam voor nieuwelingen en junioren dames (14-21 jaar) - als haar taak om meisjes enthousiast te maken en houden voor het wedstrijdwielrennen (weg, baan, veld, ATB) en ze voor te bereiden op de overgang naar belofte dames. Er is daarbij een goede balans tussen prestatie en plezier. Kernwoorden voor ons handelen zijn dan ook: Prestatie, Plezier, Passie, Persoonlijke ontwikkeling en opereren als een Ploeg. Maar we schromen niet de ambitie te uiten dat we ook landelijk willen gaan scoren in wedstrijden.

 

Meerwaarde voor clubs
Belangrijk! De Regazza Dell’’est vormt geen bedreiging voor bestaande wielerverenigingen. Alle rensters blijven gewoon lid van hun eigen wielervereniging en rijden ook het gros van de wedstrijden in het tenue van de eigen vereniging. De Regazza zijn aanvullend en lossen een probleem (te weinig gelijkwaardige trainingsgenoten) op voor wielerverenigingen in Oost Nederland. Bij de RDE komen inmiddels zoveel rensters bij elkaar (seizoen 2017/2018 meer dan twintig) dat er verschillende trainingsgroepen van gelijk niveau mogelijk zijn. Voor elk niveau is er plek. Wel moet het rijden van wedstrijden op niveau een ambitie zijn. Niet erg als dat niveau er nu nog niet is, maar meiden moeten dat wel willen bereiken. Rensters die beter worden, kunnen aansluiten bij de andere trainingsgroepen. In plaats van bedreigend te zijn voor wielerverenigingen hoopt Regazza Dell’’est juist dat verenigingen dankbaar gebruik maken van de faciliteiten die de Meiden uit het Oosten bieden. De trainingen staan onder leiding van geschoolde trainers met veel fietservaring. Verenigingen moeten de meerwaarde van de RDE gaan zien en er graag een bijdrage aan willen leveren. Zoals de RDE ook een bijdrage wil leveren aan de ontwikkeling van de regionale wielerverenigingen. Het is aan de trainers van de RDE om te bepalen of een “Regazza” geschikt is voor een plekje binnen de RDE. Maar voor gemotiveerde en ambitieuze rensters is altijd plek.

Wedstrijden

Daar waar mogelijk, rijden we ook wedstrijden in RDE-verband. Dus ook in eigen kleding. Zo is de RDE vaste gast in de Driedaagse van Borsele en rijden we ook met meiden die dat aankunnen internationale wedstrijden. Zo zijn we in 2016 samen met het Adelaar Dames Team een week naar Zweden geweest. Een goede gelegenheid voor nieuwelingen en junioren dames om alvast te wennen aan de jaren dat ze beloften worden.

 

Kosten
We zijn blij dat een aantal sponsoren geloven in de visie/missie van de Regazza en zich bereid hebben getoond om de RDE te ondersteunen. We vragen aan de rensters alleen een vergoeding voor de kleding waarin wordt getraind. We heffen geen contributie. We hopen wel dat ouders hun eigen netwerk willen inzetten om - op wat voor een manier dan ook- een bijdrage te leveren aan het laten uitgroeien van de RDE. Voor de generatie van nu, maar zeker ook voor de meiden die eraan komen.